Arkadaşlarım;Yunus Emre Çağdaş,Gülis Töngemen ve Fırat İnce ile birlikte yaptığım aynı zamanda 23.Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda da 2.’lik ödülü aldığımız Sosyal Sorumluluk Projesi


 PROJENİN KÜNYESİ      
                                                                                                                        
Uygulayıcı Kurum
Acıbadem Sağlık Grubu
Projenin Adı
Spor İçin 1 Saat Erken Kalk”
Projenin Amacı
Spor yapma alışkanlıkları konusunda hedef kitlemizi bilinçlendirmek,ve spor yapma davranışını kazandırmak.
Projenin Süresi
8 Ay
Hedef Kitle
İleri kentleşmiş bölgelerde yaşayan “A,B,C1 SES grubuna dahil bireyler,
Üniversite gençliği,
Medya (dolayısıyla kamuoyu)
Paydaşlar
Sağlık bakanlığı,
Gençlik Spor ve Genel Müdürlüğü,
Spor Kulüpleri,
Türkiye Futbol Federasyonu,
Belediyeler,
Büyükşehirler deki Esnaf ve Ticaret Odaları.
Bütçe
1.012.600 TL.PROBLEMİN TANIMI
Türkiye’nin ileri kentleşmiş şehirlerinde yaşayan insanların, sağlıklı ve kaliteli yaşamın spordan geçtiğine inanmasına rağmen yeteri kadar spor yapmamalarıdır.
PLANLAMA AŞAMASI
HEDEFLER
İletişim Hedefi:
Türkiye’nin ileri kentleşmiş şehirlerinde yaşayan insanlarda düzenli olarak spor yapma alışkanlıklarının oluşturulmasıdır.
Davranış Hedefi:
Türkiye’nin ileri kentleşmiş şehirlerinde spor yapanların sayısını % 15 arttırmak.
AMAÇLAR
Hedef 1:
     Hedef kitlemizde sporun sağlıklı ve kaliteli yaşamın bir gerekliliği olduğu bilincini pekiştirmek.
üAmaç 1.1: Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri adı altında hedef kitlemizin bulunduğu şehirler dolaşılarak,

Amaç 1.2: Ekim 2011- Ocak 2012 ayları arasında 21 üniversitede faal ve veteran sporcuların katılımıyla

 insanların kilo-yağ gibi değerleri ücretsiz olarak analiz edilecek ve aynı zamanda insanlar bilinçlendirilecektir.
“düzenli spora teşvik ve bilinçlendirme” amaçlı söyleşiler düzenlenecektir.
Hedef 2:
Hedef kitlemizde düzenli spor yapma oranını % 15 oranında arttırmak
üAmaç 2.1: Belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, sağlık görevlileri, şehirlerdeki üst düzey yöneticilerle proje ortaklığı oluşturmaya çalışmak,
üAmaç 2.2: Sorunun farkında olup harekete geçmeye hazır olan yönetici ve liderlerin sayısını arttırmak,
üAmaç 2.3: Projemiz için yeterli desteği sağladıktan sonra bireylerde spor yapma isteğini uyandırmak
üAmaç 2.4: Bu aşamalardan sonra hedef kitlemizi Acıbadem Spor Aktiviteleri alanlarına çekmek.

Hedef 3:
Medya mensupları ve kanaat önderlerini düzenli spor yapma konusunda bilinçlendirmek ve kamuoyunu etkilemelerini sağlamak.
üAmaç 3.1:Yapacağımız özel etkinliklere ve basın toplantılarına medya mensupları ve kanaat önderlerinin katılımını sağlamak.
üAmaç 3.2: Bu kişiler aracılığıyla projemizin medyada daha fazla yer almasını sağlamak.
üAmaç 3.3: Katılacağımız televizyon programları aracılığıyla kamuoyuyla direk temas kurmak. Bunun yanı sıra TV dizilerine yerleştireceğimiz sosyal mesajlarla hedef kitlemize doğrudan ulaşmayı sağlamak.
HEDEF KİTLE ANALİZİ
     Birincil hedef kitlemizi ileri kentleşmiş bölgelerde yaşayan 30-45 yaş arası “A, B, C1” SES grubuna dahil bireyler oluşturmaktadır.
İkincil hedef kitlemizi ise üniversite gençliği ve medya (dolayısıyla kamuoyu) oluşturmaktadır.
Paydaşlar:
Sağlık Bakanlığı; düzenli spor yapma alışkanlığıyla uzun vadede devletin sağlık giderlerini azaltmak amacıyla en büyük paydaşımızdır.
Gençlik Spor ve Genel Müdürlüğü,
 Spor kulüpleri,
 Türkiye Futbol Federasyonu,
 Belediyeler,
 Büyükşehirlerdeki Esnaf ve Ticaret Odaları.


YARATICI STRATEJİ
İnsanların spor yapmamak için öne sürdüğü zaman problemini ortadan kaldırarak, sporun kısa ve
uzun vadedeki yararlarını somutlaştırmak.
İLETİŞİM STRATEJİSİ
Temel Mesaj:
Spor İçin 1 Saat Erken Kalk”
     Bu mesaj ile hedef kitlede spor yapmama konusunda en çok öne sürülen  Zamanım Yok” bahanesini
 ortadan kaldırmak ve hedef kitlemizi günde 1 saat erken uyandırarak düzenli spor yapma alışkanlığını
kazandırmayı amaçladık.
     Düzenli spor yapma alışkanlığının istenildiği takdirde mümkün olduğunu ve sistemli ve düzenli bir
şekilde bu alışkanlığın kazanılacağının hedef kitle tarafından algılanabilmesi için “ 1 saat erken” kelimelerine vurgu yaptık.
 Mesajımızın tonu ;
Uyarıcı ve tetikleyicidir.
Alt sloganlarımızda;
ise öykündürme stratejisini kullanarak sporun uzun ve kısa vadede insanlara sağlayacağı yararları
göstermeye çalıştık.
İşte Görsellerimiz;
Reklamlar